news

กระทุ้งรัฐบาลใช้เงินกองทุนน้ำมันพยุงราคาดีเซลอย่าเกิน 30 บาท

สหพันธ์รถบรรทุกอาเซียนกระทุ้งรัฐบาลใช้เงินกองทุนน้ำมันพยุงราคาดีเซลอย่าเกิน 30  บาทต่อลิตร ลั่นหากไม่ช่วยกระทบผู้บริโภครากหญ้าระนาบยาว เหตุผู้ประกอบการขนส่งจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า 5%  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์รถบรรทุกอาเซียน เดินทางมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้สื่อมวลชนช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลนำเงินกองทุนน้ำมันออกมาพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท

โดยนายยู กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ทำหนังสือถึง ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อขอให้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาท นำออกมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับขึ้นต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาขายปลีกที่หน้าสถานีบริการอยู่ที่ราคาลิตรละ29 บาท(ดีเซล B7) มีผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ต้นทุนค่าพลังงานการขนส่งอยู่ที่อัตรา 50-55% ของต้นทุนการประกอบการโดยประมาณ ขณะเดียวกันต้นทุนราคาขนส่งสินค้าต่อเที่ยวก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนจริงเพิ่มขึ้น7% จากค่าน้ำมันประมาณ5% และค่าผ่านทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์) ปรับขึ้น 2 % ประกอบกับยังมีค่าเสียเวลาบริเวณหน้าท่าเรือที่รกติดและปัญหาอื่นๆอีก ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งและเพื่อช่วยไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคจึงขอให้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุน เพื่อชะลอราคาน้ำมันดีเซลอย่าให้เกิน 30 บาทต่อลิตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews