travel news

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอน้ำหนาว

หากชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องแวะมาที่อำเภอน้ำหนาว ที่นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายแห่งให้เลือกสรร เช่น ไร่ธนลาภ ปลูกผักเมืองหนาว, สวนภูน้ำหนาว แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สวนภูพนา ปลูกดอกหน้าวัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนน้ำหนาว ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบเงิน เบญจมาศ ว่านสี่ทิศ สวนเนินไผ่ ที่โดดเด่นเรื่องการปลูกผักเมืองหนาวปลอดสารพิษด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ มีระบบไหลเวียนน้ำ และกางมุ้งคลุมผักเพื่อไม่ให้มีแมลงมารบกวน สวนต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพ มีแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไวน์หมากเม่า ไวน์ลิ้นจี่ ฯลฯ อีกมากมายไว้ให้เลือกชมเลือกช็อปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ที่ตั้ง : อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 0 5677 9142, 08 1929 2192)
สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอน้ำหนาวได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว โทรศัพท์ 0 5677 9028
/ขอบคุณ ททท