news

เริ่มแล้ว งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9

กทม.2ธ.ค.-งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่30 เริ่มแล้ว เนรมิตไม้ดอกไม้ประดับกว่า 7 แสนต้นบานสะพรั่ง พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ น้อมลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ กรรมการจัดงานและประธานฝ่ายเลขา นุการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 กล่าวว่า งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 1ธ.ค.2530และพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งศึกษาทางพฤกษศาสตร์ สำหรับการจัดงานปีนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ชมดอกไม้นานาชนิดจำนวน 760,000 ต้น บานสะพรั่งทั่วสวนหลวง ร.9 อาทิ พิทูเนีย เทียนฝรั่ง เวอร์บีน่า แซลเวีย แพงพวย ดาวเรือง ดาวกระจาย รวมถึงนิทรรศการโครงการหลวง นิทรรศการสมุนไพรของสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน การจัดสวนหย่อมและสวนแนวตั้ง ศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง ตลาดนัดต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวนครบวงจร และนิทรรศการต้นไม้ที่ชนะการประกวด อาทิ โป๊ยเซียน หน้าวัวใบและแก้วกาญจนา สายพันธุ์ King of Kings ไม้มงคลที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีเหลืองทั้งต้นและได้รับคัดเลือกนำไปประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงด้วย

พร้อมร่วมเรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบสานรักษาต่อยอดมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา” ภายในหอรัชมงคล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนา นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต นิทรรศการปราชญ์แห่งดินและการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สบู่เหลวขมิ้นชัน สลัดโรลไฮโดรโฟรนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ อีก3 กิจกรรม คือการจัดงานเดิน-วิ่ง ในวันที่ 3 ธ.ค.บริเวณหน้าหอรัชมงคล ตั้งแต่เวลา 05.00 น., การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูปในวันที่ 5 ธ.ค.บริเวณหน้าหอรัชมงคล เวลา 07.00 น. และการจุดพลุ บริเวณตระพังแก้ว ในวันที่ 1 และ 10 ธ.ค.เวลา 19.00 น.

ส่วนวันหยุดมีการแสดงดนตรี 4 เหล่าทัพ กิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 ภาค ,ชม ชิม ช็อป ตลาดบก ตลาดน้ำ จาก ททท.และการแสดงกลางแจ้งที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความบันเทิงตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น.

สำหรับการจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ยังเป็นงานที่รวบรวมแรงบันดาลใจสำหรับผู้เลี้ยงต้นไม้ในการพัฒนาให้เกิดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ไม้ใหม่ๆ และมีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศในอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดียและปากีสถาน ที่ให้ความสนใจมาเลือกซื้อพันธุ์ไม้ภายในงานจำนวนมาก

ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธ.ค.นี้ เวลา 08.00-19.00 น.ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ .-สำนักข่าวไทย