travel news

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอน้ำหนาว

หากชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องแวะมาที่อำเภอน้ำหนาว ที่นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายแห่งให้เลือกสรร เช่น ไร่ธนลาภ ปลูกผักเมืองหนาว, สวนภูน้ำหนาว แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สวนภูพนา ปลูกดอกหน้าวัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนน้ำหนาว ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบเงิน เบญจมาศ ว่านสี่ทิศ สวนเนินไผ่ ที่โดดเด่นเรื่องการปลูกผักเมืองหนาวปลอดสารพิษด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ มีระบบไหลเวียนน้ำ และกางมุ้งคลุมผักเพื่อไม่ให้มีแมลงมารบกวน สวนต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพ มีแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไวน์หมากเม่า ไวน์ลิ้นจี่ ฯลฯ อีกมากมายไว้ให้เลือกชมเลือกช็อปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

travel news

ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร

ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร อยู่ที่หมู่ 4 บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี ชมเทคนิคด้านการเกษตรที่ผลิตโดย ภูมิปัญญาชาวบ้านและเจาะลึกกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอม ให้เป็นสินค้าสารพัดพร้อมเลือกซื้อเห็ดสดและเห็ดแปรรูป ฟาร์มเห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แต่เพาะเลี้ยงได้เฉพาะเขตที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้น